เกาะแตใน

หาดท้องศาลา เป็นเขตชุมชนในอำเภอเกาะพะงัน เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว และธุรกิจต่างๆ มีอ่าวจอดเรือที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมและเลือกซื้อของ ชุมชนอยู่ห่างจากว่าที่การอำเภอ ในตลาดมีห้องแถวเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างถนน มีธนาคาร บริษัทนำเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของการไปเที่ยวอำเภอต่างๆ