อ่าววกตุ่ม

อ่าววกตุ่ม ไม่ไกลมากจากหาดปลายแหลม อ่าววกตุ่มเป็นหมู่บ้านชาวประมง ยังคงพบเห็นการต่อเรือหายาวบริเวณชายหาด ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจุดชมวิว คือ เขาหินนก ตั้งอยู่ระหว่าง หาดปลายแหลม และอ่าววกตุ่ม สามารถมองเห็นวิว ได้ทุกเกาะ