หาดแม่หาด

หาดแม่หาด ตั้งอยู่ปลายทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะพะงัน ทอดยาวไปจนถึงเกาะม้า ซึ่งระหว่าง 2หาดนี้ สามารถเดินถึงกันได้ในช่วงระดับน้ำลดต่ำลง ช่วยที่สุดในการเที่ยวหาด หากระดับน้ำลด ก็สามารถเล่นน้ำ แม่หาดเป็นชายที่เหยียดยาวและทาดตรงไปเกาะม้า ซึ่งไม่แปลกที่จะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกได้