หาดหินกอง

หาดหินกอง เป็นหาดที่กว้าง ซึ่งเป็นอ่าวน้ำที่ตื้น และถูกแยกออกบริเวณปากแม่น้ำ เป็นสองชายหาด ที่ยังคงไม่ได้รับการพัฒนาค่อนช้างมาก มีแนวปะการังอยู่ประมาณ 300 เมตร จากชายหาด เพราะมีบรรยากาศที่อบอุ่นและสะดวกสบาย มีอาหารที่ดีและเจ้าของรีสอร์ทยังคงดูแลแขกเป็นอย่างดี