หาดสลัด

หาดสลัด เป็นชายหาดที่สวยงาม สถานที่เป็นตำนานเกาะแก่สำหรับโจรสลัด โดยพวกเขาจะนำมาเรือจอดซ่อนตัวอยู่แถวนี้ และเมื่อปล้นสินค้าได้จนเต็มเรือ พวกเขาก็จะย้ายเรือออกไปจากที่นี่เพื่อนำสินค้าเหล่านั้นมาขาย  ช่วงที่มีระดับน้ำทะเลสูงในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน และที่มียังมีปะการังที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งแค่เพียง 150 เมตร เท่านั้น