หาดพระใหญ่

หาดพระใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะ เป็นชายหาดแคบๆมีแนวโขดหินตามแนวหาด มีลักษณะเป็นส่วนตัวเงียบสงบ เหมาะแก่การเล่นน้ำเนื่องจากมีแหลมยื่นลงไปในทะเลบางแห่งจะมีแนวปะการังน้ำตื้นให้นักท่องเที่ยวได้ชม

บริเวณหาดแห่งนี้สามารถหาที่พักในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปได้ ถัดจากหาดเชิงมนจะถึงหาดพระใหญ่ซึ่งมีถนนเชื่อมต่อไปยังเกาะฟานเกาะเล็กๆที่ประดิษฐานพระพุทธโคดม หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว และเป็นที่ตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมพักอาศัย