หาดบ้านค่าย

หาดบ้านค่าย ติดกับชุมชนบ้านค่ายเป็นชุมชนมุสลิม ที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยอดีต บ้านค่ายในอดีต มีเรื่องราวความเป็น ที่นี่เป็นเหมืองแร่ทองคำ างการเกณฑ์ชายฉกรรจ์ จำนวนมากจากเมืองไชยา และเมืองนครศรีธรรมราชมาขุดหา และ ร่อนทองคำ ประมาณ ปี พ.ศ. 2401 ปัจจุบันนักท่องเที่ยวมักเลือกที่จะมาพักที่ บ้านค่าย เพราะมีความสะดวกต่อการเดินทาง