หาดท้องนายปาน

หาดท้องนายปาน เป็นชายหาดที่สามารถเข้าถึงได้โดยถนนดินลูกรัง หรือโดยทางเรือ หาดมีลักษณพเป็นอ่าวสองเสี้ยวที่มีความช้อนของหาดเล็กๆ และแวดล้อมไปด้วยต้นมะพร้าวมากมาย ซึ่งเป็นชายหาดที่มักดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเป็นครอบครัวจำนวนมาก เพราะชายหาดนี้เหมาะสำหรับเด็กๆ