หาดตาโต๊ะ

หาดตาโต๊ะ คือหาดที่ตั้งชื่อตามกลุ่มของก้อนหินใหญ่อันถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเต่า กลุ่มนี้มีสัญลักษณ์คล้ายกลับคนอ้วนลงพุงที่กำลังนั่งอยู่ริมทะเลชาวบ้านบนเกาะเต่าเรียกขานกลุ่มหินดังกล่าวว่า หินตาดโต๊ะ