ทัวร์เกาะพะงัน

โปรแกรมทัวร์เกาะพะงัน

 

08.00 น. : เจอกันนะจุดนัดพบแล้วนำท่านสู่ท่าเรือแม่น้ำ
08.30 น. : รับอาหารว่างก่อนลงเรือ
09.00 น. : ออกเดินทางจากท่าเรือแม่น้ำ สู่ท่าเรือท้องศาลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเดินทางต่อไปยังที่ต่าง ๆ
09.30 น. : เดินทางไปสักการะศาลเจ้าแม่กวนอิมเพื่อเป็นศิริมงคล หลังจากนั้นนำท่านไปชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันงดงาม ชมปะการังที่ เกาะม้าซึ่งยังคงความสมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่งของอ่าวไทย อยู่ทางทิศเหนือของเกาะพะงัน
12.00 น. : รับประทานอาหารที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้
13.00 น. : นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวประมง ณ.หมู่บ้านชาวประมง และนำท่านไปยังจุดชมวิวบริเวณวัดเขาถ้ำซึ่งท่านจะประทับใจกับทิวทัศน์อันงดงามของเกาะพะงัน และชมต้นยางขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี หลังจากนั้นนำท่านไปสนุกสนานกับการเล่นน้ำ อาบแดด ณ. ชายหาดริ้น สถานที่มีชื่อเสียงในการจัดงาน Full Moo Party
16.30 น. : เดินทางถึงเกาะสมุย มีบริการรับส่งสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

สนใจติดต่อ บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
โทร. 02-1641001-7, แฟกซ์: 02-1641010, อีเมล์: sales@thai-tour.info