จุดชมทิวทัศน์โดมศิลา

จุดชมทิวทัศน์โดมศิลา เป็นสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งใน อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ เกาะพะงัน เป็นจุดชมด้วยอาทิตย์ที่สวยงาม ห่างจากตัวน้ำตกแพงประมาณ 300 เมตร สามารถเห็นทิวทัศน์เกาะแก่งต่างๆ ของอุทยาน เกาะอ่างทอง เกาะเต่า และเกาะสมุยได้อย่างชัดเจน